Danish English Svenska

Integritetspolicy

Integritetspolicy för Kind Group AB

Kind Group AB har som uttalat mål att kindcigars.se ska bli Sveriges mest besökta och omtalade webbplats för ”det goda livet”. Detta hoppas vi uppnå bland annat genom en hög säkerhet och stor respekt för besökarnas integritet. Kind Group AB har instiftat en integritetspolicy som styr hur hela Kind Group samlar in, lagrar och använder den information som du förser oss med via vår hemsida. När du besöker Kind Group ABs webbplats lagrar vi uppgifter om din IP-adress i en s.k. tillfällig cookie. Den raderas då du lämnar sajten. Cookien är till för att du skall få lättare att hitta rätt på sajten och innehåller ingen personlig information.

Kind Group AB använder också permanenta cookies, men bara om du väljer att registrera dig som kund genom att fylla i personuppgifterna på vårt registreringsformulär. De uppgifter som lagras i denna cookie syftar till att ge dig en bättre köp-upplevelse vid ditt nästa besök.

Den information du skickar via vårt formulär lagras inte på Internet. Den hamnar i stället i en databas med hög säkerhet. Om du vill kan du beställa ett utdrag över de uppgifter vi lagrat i vår databas. Detta gör du lättast genom att skicka ett mail till oss via kontaktformuläret. Under ”ditt konto” kan du ändra uppgifter som har förändrats eller av andra anledningar inte stämmer.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Det svenska företaget, Kind Group AB, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med PuL, personuppgiftslagen (1998:204), som är den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv (95/46/EG).

 

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss, t.ex. när du gör beställningar, kontaktar vår kundtjänst eller deltar i tävlingar. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation, födelsedatum och betalningsinformation.

 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

●     För att skapa och hantera ditt personliga konto på Kind Cigars

●     För att bearbeta dina beställningar och returer via våra onlinetjänster

●     För att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus

●     För att kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor

●     För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster

●     För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev, i de fall du godkänt detta

●     För att informera vinnarna i tävlingar som arrangeras online

●     För att göra analyser så att vi kan ge dig relevanta marknadsföringserbjudanden och information

●     För att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp av tobak och andra varor online

●     För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster

●     För att testa och förbättra våra system som tillhandahåller våra tjänster

●     För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster

 

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Du kan kontakta oss genom att mejla info@kindcigars.se.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter kan delas inom Kind Group AB. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Kind Group. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. speditörer i samband med leverans av varor, och kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller, identitetskontroller och indrivning av fordran.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området. För att göra kortköp så säkra som möjligt, skickas all information i krypterad form. Detta innebär att informationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående. För kortköp arbetar vi med ett auktoriserat betalningsombud som hjälper oss att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för köp. Detta innebär att säkerheten är mycket hög vid bearbetningen av dina kortuppgifter. När du betalar med kort förbehåller vi oss rätten att utföra en identitetskontroll.

 

Vi kan komma att använda information om din beställningshistorik för att skapa ett personligt erbjudande med utgångspunkt i dina personliga preferencer och har du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev använder vi din mailadress för att skicka ut detta. Du kan närsomhelst avanmäla dig från vårt nyhetsbrev.

Kind Group AB kommer aldrig att lämna ut dina kontaktuppgifter till tredje part

Om du har några frågor, klagomål eller andra åsikter som gäller vår integritetspolicy eller vår sajt, så ber vi dig kontakta oss via kontaktuppgifterna du finner på sidan.

 

Personuppgiftsansvarig

Kind Group AB

Sverige

Telefon: +46 (0)771-885855

E-post: info@kindcigars.se

Företagsregister: Bolagsverket

Organisationsnummer: 556877-1215

Personuppgiftsombud: Karl-Martin Nelson Brix

 

Med vänliga hälsningar

Kind Group AB